Prawnik Sosnowiec


Kancelaria prawna z wieloletnim doświadczeniem zaprasza do współpracy. Najlepszy prawnik (Sosnowiec) zapewni Państwu wsparcie we wszystkich dziedzinach prawa.

Więcej informacji

Prawnik Sosnowiec


Prawo cywilne to dziedzina prawa regulująca relacje pomiędzy ludźmi. W chwili powstania sporu prawnego wsparcia w ich regulacji udziela adwokat i radca prawny, w ramach obsługiwanej kancelarii prawnej, adwokackiej lub kancelarii radcy prawnego.

Prawnik z Sosnowca i radca prawny na początkowym etapie sprawdzają możliwość przedsądowego zamknięcia sporu aby zminimalizować koszty jego zakończenia. W momencie braku takiej możliwości zakończenia sporu pojawia się możliwość sporządzenia w ramach kancelarii pozwu oraz złożenie go na ręce sądu.

Rolą adwokata i radcy prawnego działającego w ramach kancelarii jest odpowiednia pomoc prawna udzielana Klientowi. Klient może skierować prośbę do sądu o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W sytuacji takiej po jego przydzieleniu klient powinien nawiązać kontakt z adwokatem lub radcą prawnym, który został mu przydzielony. Można skontaktować się też korzystając z pośrednictwa sekretariatu kancelarii.

Kancelaria w każdym momencie sporu jest zobowiązana udzielić pomocy Klientom. Wykonywanie różnych czynności sądowych bez wsparcia adwokata lub radcy prawnego może spowodować dla Klienta nieusuwalną szkodę.

Nasze usługi

Usługi prawne


Udzielanie porad prawnych

Naszym zadaniem jest udzielanie Państwu rzetelnych porad prawnych popartych wieloletnim doświadczeniem we wszystkich dziedzinach prawa.

Opracowywanie umów

Wspomagamy firmy i osoby fizyczne w poprawnym rozumieniu oraz w tworzeniu wszelkich umów, pism, pism procesowych, regulaminów itp.

Reprezentacja w postępowaniach

Reprezentujemu naszych klientów w postępowaniach karnych, karnych skarbowych, wykroczeniowych. Występujemy jako pełnomocnicy przed sądami wszystkich instancji.

Prowadzimy negocjacje i mediacje

Prowazimy postępowania negocjacyjne i mediacyjne. Próbujemy doprowadzić do ugodowego, zadowalającego obie strony rozwiązania konfliktu.

Kontakt z prawnikiem w Sosnowcu


Masz problem natury prawnej? Potrzebujesz wsparcia prawnika w Sosnowcu? Konflikt z prawem? Problemy rodzinne? ZAPRASZAMY !!!